שרת וירטואלי בענן

אירוח שרתים ווירטואליים הינו הדמיה של פיזי לכל דבר ועניין, שניתן להגדיר ולשנות כמות מעבדים, גודל זיכרון, נפח דיסק ועוד, השרת עצמו הינו בניהול מלא - כלומר ניתן לבצע אתחול או כיבוי לשרת, התקנת תוכנות וכו'.

השרות כולל גיבוי תמונה (Image) מלא ויומי שבאמצעותו ניתן לשחזר קבצים בודדים או את כל השרת במלואו לרבות גיבוי של :

SQL, AD, System state, Exchange