VDI – Virtual Desktop Infrastructure

הינה שיטת עבודה חדשנית אשר שולחן העבודה של משתמשי הקצה נמצא בשרת ולא בתחנת העבודה. להבדל משרת טרמינל (Terminal Server), ב-VDI כל משתמש מקבל את מערכת ההפעלה הספציפית שלו, שמוגדרת לפי צרכיו האישיים ע"י הפרדה וירטואלית מלאה בין המשתמשים.

ה - VDI עובד באמצעות תוכנת וירטואליזציה מיוחדת המותקנת על השרת ומאפשרת הגדרת תחנות עבודה רבות. בתחנות הקצה, המופעלות באמצעות מערכת הפעלה רגילה, מותקנת תוכנת התחברות לשרת ה-VDI, וכך כל משתמש עובד בסביבת העבודה המוכרת לו, כולל תוכנות, קבצים, שטחי דיסק, אינטרנט, דואר אלקטרוני וכו'.

משרד וירטואלי ממוחשב מספק גישת עבודה מול שרת מרכזי מכל מקום, תוך הקפדה על אבטחת מידע, גיבוי זמינות ושרידות.

השירות מביא לחיסכון ניכר בהוצאות המחשוב של הארגון, כיוון שהוא מבטל את הצורך בהקמה, תפעול ותחזוקה של מערך שרתים ותקשורת מורכב ויקר.

Private Desktop שולחן עבודה פרטי וספריית קבצים פרטית ומוגנת לכל עובד, ללא אפשרות חשיפה של גורמים זרים לקבצים הפרטיים.

Public Share ספריות משותפות בין גורמים שונים בארגון, שיתוף קבצים ומסמכים בין עובדי הארגון.

 

יתרונות VDI:

 

חיסכון

השיטה מביאה לחיסכון ניכר במשאבים הפיזיים (מחשבים, חשמל, נפח דיסק) היות שמערכת ההפעלה והתוכנות הנפוצות שבהן משתמש כל הארגון מוחזקות רק פעם אחת על השרת, ואין צורך להחזיק עליו שטח נפרד עבור כל תחנת עבודה, אלא רק את מה ששונה ממחשב למחשב. תחנות העבודה יכולות להיות ממחשבים בסיסיים ביותר בעלי כוח עיבוד מינימלי. החיסכון בחשמל תורם לתדמית הירוקה של הארגון.

 

גמישות וניידות

כל משתמש יכול לעבוד על המחשב האישי שלו מכל מקום, לאו דווקא מהשולחן הפיזי שלו. ניתן גם "לארוז" את המחשב האישי בקובץ קפסולה ולהעביר אותו בצורה מגנטית לסביבה וירטואלית אחרת.

 

הגנה

כל תחנות העבודה מגובות בקלות ומנקודה אחת. איכות תחנת העבודה כבר אינה רלבנטית, היות שכל החומר מגובה בשרת בעל אמינות גבוהה. בעת הצורך אפשר לאחזר בפשטות כל מחשב לתצורתו בכל נקודת זמן רצויה.

 

ניהול

כל המידע מרוכז במקום אחד באופן שמקל מאוד על ניהולו ושמירתו. תחנות העבודה פועלות בתצורה אחידה בכל הארגון. שינויים רוחביים נעשים רק פעם אחת בשרת, וכמעט שלא נדרשים טיפולים לתחנות העבודה.