אינטרנט מהיר - חבילות גלישה

חבילה עד 10 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות

חבילה עד 15 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות

חבילה עד 20 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות

חבילה עד 40 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות

חבילה עד 100 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות

חבילה עד 200 מגה

גלישה באינטרנט המהיר במגוון חבילות